19.11.2021

Uspješna reakreditacija METRIS-a

Dana 17.11. 2021. Hrvatska akreditacijska agencija je završila postupak ponovne akreditacije naših laboratorija i te nam je dodijeljena akreditacija prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017.
Time je METRIS još jedanput uspješno potvrdio i dokazao visoku razinu kvalitete svojih usluga i rezultata.