31.03.2016

Usvojena Strategija pametne specijalizacije

Vlada RH na jučerašnjoj je sjednici prihvatila prijedlog o donošenju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2017. godine.

Navedena Strategija je jedan od obvezujućih preduvjeta za povlačenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i njezinim donošenjem "otključavaju" se alocirana sredstva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u iznosu od 664 milijuna eura, koja se usmjeravaju na poticanje znanstvene izvrsnosti i jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije. Ključni ciljevi Strategije su poticanje gospodarskog rasta i radnih mjesta s fokusom na suradnju gospodarskog i znanstveno-istraživačkog sektora gdje Hrvatska ima najveći potencijal za pametan, uključiv i održiv rast temeljen na njenim prednostima i potencijalima za napredak i izvrsnost.

Više informacija ovdje i ovdje.