28.05.2021

WATERCARE partnerski sastanak, edukacija i prva uzorkovanja

U Splitu je 25.05.2021. održana partnerski sastanak hrvatskih partnera projekta WATERCARE (INTERREG HR-IT) na kojem se detaljno diskutiralo o predstojećim aktivnostima u radnim paketima WP4 i WP5. Dogovaralo se s ekspertima o sljedećim koracima koje treba napraviti do kraja projekta te su identificirane potencijalne nejasnoće i mogući problemi. 26. i 27.05. održana je edukacija i probna uzorkovanja za lijepog vremena na WQIS pilot lokacijama partnera Splitsko-Dalmatinske županije i Dubrovačko-Neretvanske županije na rijekama Cetini i Neretvi.