10.04.2015

Župani jadranske Hrvatske posjetili METRIS

Župani i zamjenici župana jadranskih županija  posjetili su jučer METRIS.  Istarski, primorsko-goranski, zadarski, šibensko-kninski i dubrovačko-neretvanski župan te zamjenici župana Ličko-senjske i Splitsko-dalmatinske županije sudjelovali su naime na koordinaciji župana jadranske Hrvatske, a nakon sastanaka posjetili su kampus Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te METRIS.