Kvaliteta

METRIS posluje u skladu s normom HRN EN ISO 17025 te je 17. studenog 2011. godine prvi put uspješno dovršen postupak akreditacije usluga METRIS-ovih laboratorija pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) za pet metoda kemijskih i mehaničkih ispitivanja. Od tada je svake godine pri redovitim godišnjim nadzorima akreditiranog laboratorija, METRIS-u potvrđena valjanost akreditacije svih ispitnih metoda. Pored navedenog, usluge ispitivanja materijala koje provodi METRIS certificirane su i od strane Bureau Veritasa te Hrvatskog registra brodova (CRS).

METRIS KVALITETU KONTINURANO DOKAZUJE I ODRŽAVA:
 
 • Praćenjem propisanih normi i procedura;
 • Politikom kvalitete i postupcima uspostavljenog sustava upravljanja kvalitetom;
 • Sofisticiranom i modernom opremom;
 • Stručnim i educiranim osobljem;
 • Konkurentnim cijenama, brzim i kvalitetnim uslugama;
 • Kontinuiranim održavanjem kvalitete rezultata koje obuhvaća:
 • Godišnjim umjeravanjima i redovitim internim kalibracijama etalonima;
 • Certificiranim međulaboratorijskim usporedbama;
 • Redovitim vanjskim auditima/akreditacijskim nadzorima;
 • Ispitivanjima ponovljivosti/obnovljivosti rezultata;
 • Redovitim ovlaštenim servisima i održavanjima opreme;
 • Redovitim stručnim edukacijama osoblja;
 • Neprestanim usklađivanjem s novim zakonima i normama.  

Preuzmite priručnik kvalitete laboratorija