O nastanku

POVIJEST METRIS-a

OD EU PROJEKTA MET.R.IS. DO AKREDITIRANOG ISPITNOG LABORATORIJA ZA METALE

METRIS je osnovan 23. studenog 2009. godine u sklopu provedbe projekta Research Centre for Metal Industry in Istrian County - MET.R.IS. Projekt MET.R.IS. odobren je za sufinanciranje u sklopu Jadranskog prekograničnog programa za susjedstvo, financiranog iz fonda PHARE 2006, gdje je na rang listi odobrenih projekata ostvario najveći broj bodova ocjenjivačkog povjerenstva i time osvojio prvo mjesto, uz također najveći budžet projekta. Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta, vrijednog 740.000,00 EUR, potpisan je 30. rujna 2008. godine. Iznos sufinanciranja od strane Europske komisije iznosio je 485.440,00 EUR (65,60%), a trajanje projekta bilo je 14 mjeseci, odnosno do 30. studenog 2009. godine. Partneri u projektu bili su Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., koja je ujedno bila i nositelj projekta, zatim Istarska županija i talijanska Provincia di Venezia, uz potporu suradnika s Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba i Visoke tehničke škole Politehnike u Puli. Glavni cilj projekta bio je stvaranje poslovne infrastrukture za inovativno istraživanje i razvoj u metalnoj industriji u Istarskoj županiji kako bi se povećala razina provedenih razvojno-istraživačkih projekata i time djelovalo na podizanje konkurentnosti istarske i hrvatske metalne industrije na globalnom tržištu. Specifični cilj projekta bio je pružanje usluga istraživanja i razvoja malim i srednjim poduzećima (MSP-u) u metalnoj industriji u Istarskoj županiji. Projekt stvaranja istraživačkog centra u Istarskoj županiji podrazumijevao je rekonstrukciju objekta i opremanje prostora u kojemu je danas smješten METRIS.

Provedbom projekta MET.R.IS. stvorena je infrastrukturna baza za istraživanje i razvoj kao preduvjet razvoja inovacija i primjene novih tehnologija u proizvodnji. Centar se u početnoj fazi sastojao od 4 laboratorija opremljenih elektronskim mikroskopom, statičkom kidalicom za testiranje čvrstoće i izdržljivosti materijala, optičkim emisijskim spektrometrom te sofisticiranim računalom za numeričku analizu. Također, prostor je imao i 3 opremljene uredske prostorije, malu salu za sastanke i veliku dvoranu za prezentacije te sanitarne prostorije. U sklopu provedbe projekta predviđeno je bilo i nužno osposobljavanje djelatnika za uporabu opreme te edukacije usmjerene na studente i poduzetnike u metalnoj industriji, kao i akreditacija usluga ispitivanja, koja je uspješno izvršena 2011. godine.
 

R&D ODJEL IDA-e

Tijekom implementacije projekta te kasnijih godina djelovanja METRIS se profilirao kao IDA-in odjel za istraživanje i razvoj. Osnovne djelatnosti METRIS-a bile su pružanje usluga istraživanja kvalitete proizvoda i materijala, stvaranja novih ili poboljšanja postojećih proizvoda, usluge razvoja inovativnih ideja, usluge istraživanja i razvoja za mala i srednja poduzeća te razvoj novih tehnologija. Direktni korisnici usluga ispitivanja bili su svi gospodarski subjekti u metalnoj industriji, s posebnom pozornošću na MSP. Indirektni korisnici su bili svi koji posluju sa subjektima iz metalne industrije, zajedno s cjelokupnim stanovništvom Istarske županije i Republike Hrvatske koje je imalo korist kroz povećanje produktivnosti industrijske proizvodnje i povećanje zaposlenosti.

 

METRIS DANAS

REGIONALNI AUTORITET U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA MATERIJALA - DIO ISTARSKOG VELEUČILIŠTA

Sukladno potrebama tržišta te širenju djelokruga rada primjerice na sektor farmaceutike, biotehnologija, te kulturnih dobara, METRIS je u jesen 2013. godine službeno preimenovan u Centar za istraživanje materijala Istarske županije. U siječnju 2015. godine METRIS se odvaja od IDA-e te postaje Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije, čiji su osnivači bili upravo IDA i Istarska županija. 2021. godine Istarska županija pripaja METRIS Istarskom veleučilištu.

METRIS je organizacija za istraživanje i širenje znanja osnovana kao strateški bitan subjekt za provedbu EU i nacionalnih projekata istraživanja i razvoja, za unaprjeđenje gospodarstva unaprjeđenjem materijala i proizvoda, za zakonsku kontrolu kvalitete materijala kao podrška industriji, za potporu u inovacijama malom i srednjem poduzetništvu, za unaprjeđenje studentskih programa, podršku znanstvenom sektoru te za provedbu popularizacije znanosti i stručnih edukacija iz STEM područja.

Oprema dostupna u METRIS-u namijenjena je analizi metala i drugih čvrstih materijala te ispitivanju njihovih kemijskih, mehaničkih i strukturnih značajki, a koristi se i za čitav niz detaljnih analiza biološkog materijala te za razna ispitivanja za arheologe, restauratore i konzervatore. METRIS surađuje s javnim i privatnim sektorom, otvorenim vratima za subjekte iz znanosti i cjenovno dostupnim akreditiranim uslugama za subjekte iz industrije. METRIS svojim značenjem, ali i fizičkim smještajem u Puli, predstavlja most suradnje između znanstvenih i razvojnih institucija te gospodarstva.
 

USLUGE METRIS-a

1. Osnovne kategorije usluga prema poduzećima:
 
 • standardne analize kemijskog sastava materijala,
 • kontrola kvalitete metalnih materijala (mehanička i kemijska svojstva),
 • forenzika materijala: kontaminacija, pukotine, zamor, metalografija,
 • analize na kulturnom dobru u svrhu restauracije i konzervacije,
 • analize na polimerima i nanokompozitima,
 • analize za farmaceutsku industriju,
 • analize antioksidansa u mediteranskim namirnicama,
 • istraživanje i razvoj materijala.

2. Osnovne kategorije usluga prema studentima i učenicima te znanstveno-istraživačkoj djelatnosti:
 
 • mentorstvo stručne prakse,
 • demonstracijske vježbe za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Istarsko Veleučilište
 • popularizacija STEM znanosti (pokusi za učenike),
 • ispitivanja pri izradi završnih radova, diplomskih radova i doktorskih disertacija,
 • ispitivanja za znanstvene publikacije,
 • korištenje laboratorijske opreme za potrebe specifičnih istraživanja,
 • suradnja u provedbi nacionalnih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih razvojnih projekata,
 • organizacija terenske nastave za studente tehničkih fakulteta.