23.09.2019

DR.SC. NEVEN MUNJAS

Znanstveni suradnik-tehničke znanosti, predavač je djelatnik u Mehaničkom odjelu, doktor tehničkih znanosti iz polja temeljne tehničke znanosti te diplomirani inženjer strojarstva. Predavač je na Istarskom veleučilištu u Puli, vanjski je suradnik na Odjelu za inženjerstvo i arhitekturu Sveučilišta u Trstu te na Zavodu za tehničku mehaniku na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Ima 11 godina radnog iskustva u visokom obrazovanju te godinu dana iskustva u privredi, na projektiranju zaštite od buke. Znanstveni je suradnik u znanstvenom području tehničkih znanosti - polje temeljne tehničke znanosti. Područje znanstvenog interesa je tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela), posebno primjena metode konačnih elemenata na probleme elastičnosti, plastičnosti, termomehanike, puzanja i slično. Član je istraživačkog tima na projektu "Nelokalni mehanički modeli nanogreda" koji financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ). Član je Hrvatskog društva za mehaniku (HDM).