23.09.2019

Josipa Bilić

Stručna savjetnica je magistra inženjerka molekularne biotehnologije i voditeljica Biotehničkog odjela sa 7 godina iskustva rada u laboratoriju. Njezine operativne sposobnosti uključuju metode molekularne spektrometrije, organske sinteze i ekstrakcije te mikroskopije, a njena područja rada su kemijske i mikrobiološke analize bioloških uzoraka. U sklopu Centra za popularizaciju znanosti Istarske županije provodi edukacije učenika u STEM području. Educirana je za pripremu i implementaciju projekata financiranih od strane Europske unije, sudjelovala je u pripremi i implementaciji raznih istraživačkih projekata iz različitih EU i nacionalnih programa te trenutno obnaša funkciju projektnog menadžera u projektu ADSWIM (Interreg Italija – Hrvatska). 

jbilic@iv.hr